Použití v budovách

Kontrola vedení pod zvýšenými podlahami nebo nad stropními podhledy

Zvýšené podlahy a stropní podhledy jsou místa, která jsou obtížně přístupná a právě zde může dojít k vytékání kapalin a následným škodám. Poškození může způsobit nevyčíslitelné škody a obnova pak snadno přesáhne plánované finanční náklady. Pomocí meandrovitě položeného senzorového vedení lze vytékání kapaliny snadno zjistit. Příslušná vyhodnocovací jednotka na základě uvedené metráže a schématu rozložení velmi rychle nalezne přibližné místo úniku.
 
Uložení detekčního kabelu ve žlabu zavěšeném pod potrubím, umožňuje kontrolu úniku kapalin v jeho plné délce.

Více Obrázky >>